Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0226-312743
  • kantoor@kramerverzekeringen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  0226-312743

Financiële planning en pensioen

Financiële planning & pensioen is een onderdeel van ons vak dat heel dicht tegen de hypotheekadvisering, sparen en beleggen aanzit. Alle onderdelen, komen daarbij samen.

Voldoende pensioeninkomen

Gaan we bij een hypotheek uit van een vast lastenpatroon, bij financiële planning gaan we uit van een gewenst inkomen. Er wordt dus niet uitgegaan van een maandlast, met jou kiezen wij het gewenste inkomen dat over moet blijven en hoe we dat kunnen bereiken.
Voor de periode ná jouw pensioendatum speelt natuurlijk jouw 'pensioenregeling' een belangrijke rol. Daarvoor (en daarna) spelen jouw lasten en jouw overige inkomsten een maatgevende rol.

Wil je zien hoeveel pensioen en AOW je hebt opgebouwd, kijk dan eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl

De stappen

Stap 1: het invoeren van jouw huidige inkomensgegevens en de inkomens zoals u die in de toekomst verwacht.
Stap 2: het invoeren van de huidige lasten en de momenten waarop die kunnen wijzigen.
Stap 3: het opgeven van het gewenste netto inkomen, zoals jij dat nu en in de toekomst ziet.

Waarna wij gaan rekenen, vergelijken en begroten. Dat klinkt veel eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Dat jaar voor jaar doorrekenen doen wij met innovatieve computerprogramma’s.

Maar samenvattend is financiële planning het vak, dat laat zien hoe jouw besteedbare inkomen zich van jaar tot jaar ontwikkelt. Om daarna te gaan zoeken naar oplossingen om het 'gewenste' netto-inkomen te kunnen bereiken. 

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem contact met ons op!