Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0226-312743
  • kantoor@kramerverzekeringen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  0226-312743

Aansprakelijkheid

Ondernemer zijn betekent 'risico's lopen'. Maar het betekent tevens, dat je als eigenaar of bestuurder van een onderneming aansprakelijk bent voor alle handelingen die daar plaatsvinden. Het betekent, dat je met het (bedrijfs-)vermogen min of meer 'borg staat' voor alle schade die anderen, door jouw toedoen, veroorzaken. Daarbij kun je denken aan:

  • afnemers (productenaansprakelijkheid)
  • werknemers (werkgeversaansprakelijkheid)
  • andere partijen

Claimbewustheid

Helaas is het zo, dat de 'claimbewustheid' niet alleen in de VS sterk ontwikkeld is. Ook in Nederland neemt het steeds meer toe. Het betekent, dat de kans, dat u of jouw onderneming aangesproken wordt voor veroorzaakte schade in deze tijd beduidend groter is dan een jaar of tien geleden.

Het terrein van de aansprakelijkheidswetgeving is complex. En vaak betekent een 'claim' ook, dat juristen zich moeten buigen over de vraag of, en zo ja, hoe groot de schade is.

Het zal duidelijk zijn, dat het verzekeren hiervan bepaald geen overbodige luxe is. Temeer, daar 1 claim al voldoende kan zijn om de ondergang van een onderneming in te luiden. 

Premies

Ondernemers verschillen. En daarmee verschillen tevens de premies, die nodig zijn het aansprakelijkheidsrisico verzekerd te krijgen. Veelal zijn die afhankelijk van de loonsom en de omzet. Maar vaak ook speelt het soort bedrijf of beroep een rol. Zo zal een loodgieter zonder personeel een totaal andere premie vergen, dan een huisarts.

Niettemin mag je van ons verwachten, dat wij ons maximaal zullen inspannen om je ook op dit terrein voldoende zekerheid te kunnen geven, zodat je in alle 'rust' ondernemer kunt zijn.