Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0226-312743
  • kantoor@kramerverzekeringen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  0226-312743

Schade: wat krijg je terug van de verzekering?

Je kunt bij schade aan je inboedel, auto of huis een schadeclaim indienen bij de verzekeraar. Welk bedrag krijg je terug van de verzekering en waar moet je rekening mee houden?

Je verzekert je spullen om bij schade de verzekeraar aan te kunnen spreken voor het compenseren van de schade. Wat keren verzekeraars uit?

Je verzekert risico’s omdat je niet zelf voor de financiële lasten op wilt draaien. Soms kun je ook gewoon niet anders dan verzekeren. Je kunt het risico van brandschade aan jouw huis niet zelf dragen. De schade kan in een uiterste geval meer dan honderdduizend euro bedragen. Voor de grote en kostbare schades kies je voor het verzekeren. Wat keren verzekeraars uit bij schade aan je huis, inboedel of jouw auto?

Schade aan je huis

Bij schade aan je huis gaat de verzekeraar uit van de kosten voor het herstellen van de schade. Bij schade aan je huis gaat het dus om de herstelkosten van bijvoorbeeld een door een brand beschadigde keuken. De verzekeraar betaalt de herstelkosten. Bij een omvangrijke brand kan het huis onherstelbaar beschadigd raken. In dat geval keert de verzekeraar de herbouwkosten uit. Bij onderverzekering kan er een probleem ontstaan. In dat geval zijn de herbouwkosten hoger dan de uitkering uit de verzekering. Onze adviseur kan voorkomen dat deze situatie ontstaat.

Wat keert de verzekeraar uit bij schade aan je inboedel?

Bij schade aan je spullen keert de verzekeraar ook de herstelkosten uit, maar vaak gaat het bij een inboedel om een onherstelbare schade. Als herstel niet mogelijk is, keert de verzekeraar de nieuwwaarde uit. Als de dagwaarde minder dan veertig procent van de nieuwwaarde bedraagt, keert de verzekeraar vaak maximaal de dagwaarde uit.

Voorbeeld:

Er wordt bij jou ingebroken en een laptop met een nieuwwaarde van 1.000 euro wordt gestolen. De laptop heeft nog een waarde van 600 euro, dus keert de verzekeraar de nieuwwaarde van 1.000 euro uit. Of de laptop wordt twee jaren later gestolen. De waarde is op dat moment bijvoorbeeld nog 300 euro. De waarde ligt nu onder de veertig procent van de nieuwwaarde, dus keert de verzekeraar de dagwaarde aan je uit. Dit is slechts een voorbeeld. Hoeveel je exact uitgekeerd krijgt hangt af van de verzekeringsvoorwaarden.

Wat keert de verzekeraar uit bij autoschade?

Motorrijtuigen moet je verplicht verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid. Dit doe je met de WA-autoverzekering. De verzekeraar betaalt de schade veroorzaakt met de verzekerde auto aan anderen en aan bezittingen van anderen. Daarnaast kun je kiezen voor de beperkt casco en de casco dekking. Met de WA beperkt casco autoverzekering keert de verzekeraar ook uit bij schade aan de eigen auto door bijvoorbeeld diefstal, brand en hagelschade. Met de casco autoverzekering krijg je ook de eigen schade uitgekeerd bij een ongeval veroorzaakt door eigen toedoen. De verzekeraar vergoedt maximaal de dagwaarde van de auto. Maar er zijn autoverzekeringen die bij schade uitgaan van een hogere waarde, bijvoorbeeld de nieuwwaarde.

Hoe kun je niet verzekerde autoschade verhalen?

Je hebt je auto bijvoorbeeld WA verzekerd en door schuld van een ander ontstaat er schade aan jouw auto. Je kunt in dat geval de schade verhalen op de tegenpartij, maar dat is niet altijd eenvoudig. Voor het verhalen kun je de rechtsbijstandsverzekering of de verhaalsbijstandsverzekering inschakelen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 09-06-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.